• 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
block
Интересные dle шаблоны скачать бесплатно.
Качественные шаблоны dle скачать бесплатно.
сантехника ido.

Учреждения образования

________________________ Учреждения общего среднего и дополнительного образования ________________________


 • Гимназия № 1 имени академика
       Е.Ф.Карского г. Гродно

 • Гимназия № 3 г. Гродно

 • Гимназия № 4 г. Гродно

 • Гимназия № 7 г. Гродно

 • Гимназия № 9 имени
       Ф.П.Кириченко г. Гродно

 • Средняя школа № 3 имени
       В.М.Усова г. Гродно

 • Средняя школа № 5 г.Гродно

 • Средняя школа № 6 г. Гродно

 • Средняя школа № 11 имени
       генерала армии А.И.Антонова
       г. Гродно

 • Средняя школа № 12 г. Гродно

 • Средняя школа № 13 г. Гродно

 • Средняя школа № 15 имени
       Д.М. Карбышева г. Гродно

 • Средняя школа № 19 г. Гродно

 • Средняя школа № 20 г. Гродно

 • Средняя школа № 26 имени
       А.Н. Сивачёва г. Гродно

 • Средняя школа № 31 г. Гродно

 • Средняя школа № 33 г. Гродно

 • Средняя школа № 34 г. Гродно

 • Средняя школа № 35 имени
       Н.А.Волкова г. Гродно

 • Средняя школа № 37 г. Гродно

 • Средняя школа № 38 г. Гродно

 • Средняя школа № 39 имени
       И.Д.Лебедева г. Гродно

 • Средняя школа № 40 г. Гродно

 • Средняя школа № 41 г. Гродно

 • ________________________ Учреждения дошкольного образования ________________________


 • Ясли-сад № 4 г. Гродно

 • Специальный ясли-сад № 5
       г. Гродно

 • Специальный детский сад № 19
       г. Гродно

 • Ясли-сад № 20 г. Гродно

 • Ясли-сад № 22 г. Гродно

 • Ясли-сад № 23 г. Гродно

 • Ясли-сад № 27 г. Гродно

 • Дошкольный центр развития
       ребенка № 30 г. Гродно

 • Ясли-сад № 31 г. Гродно

 • Ясли-сад № 32 г. Гродно

 • Ясли-сад № 35 г. Гродно

 • Ясли-сад № 38 г. Гродно

 • Ясли-сад № 41 г. Гродно

 • Ясли-сад № 42 г. Гродно

 • Ясли-сад № 44 г. Гродно

 • Ясли-сад № 46 г. Гродно

 • Ясли-сад № 47 г. Гродно

 • Ясли-сад № 53 г. Гродно

 • Ясли-сад № 57 г. Гродно

 • Дошкольный центр развития
       ребенка № 58 г. Гродно

 • Ясли-сад № 63 г. Гродно

 • Ясли-сад № 65 г. Гродно

 • Ясли-сад № 66 г. Гродно

 • Ясли-сад № 68 г. Гродно

 • Ясли-сад № 69 г. Гродно

 • Ясли-сад № 70 г. Гродно

 • Ясли-сад № 71 г. Гродно

 • Ясли-сад № 74 г. Гродно

 • Ясли-сад № 75 г. Гродно

 • Ясли-сад № 76 г. Гродно

 • Ясли-сад № 80 г. Гродно

 • Ясли-сад № 82 г. Гродно

 • Ясли-сад № 84 г. Гродно

 • Ясли-сад № 86 г. Гродно

 • Ясли-сад № 87 г. Гродно

 • Ясли-сад № 88 г. Гродно

 • Ясли-сад № 90 г. Гродно

 • Ясли-сад № 91 г. Гродно

 • Ясли-сад № 92 г. Гродно

 • Санаторный ясли-сад № 95 г. Гродно

 • Дошкольный центр развития
       ребенка № 97 г. Гродно

 • Дошкольный центр развития
       ребенка № 98 г. Гродно

 • Ясли-сад № 99 г. Гродно

 • Ясли-сад № 100 г. Гродно

 • Ясли-сад № 102 г. Гродно

 • Ясли-сад № 103 г. Гродно

 • Ясли-сад № 105 г. Гродно

 • Ясли-сад № 106 г. Гродно

 • Ясли-сад № 107 г. Гродно

 • Ясли-сад № 108 г. Гродно

 • Ясли-сад № 109 г. Гродно

 • Ясли-сад № 110 г. Гродно

 • _____________________ Социально-педагогический центр Октябрьского района г.Гродно _____________________


  » Учреждения дошкольного образования
  Учреждения дошкольного образования

  Паважаныя бацькі!

  Аддзел адукацыі, спорту і турызму адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна нагадвае, што згодна з артыкулам 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, на падставе артыкула 90 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі асноўнымі мовамі навучання і выхавання з’яўляюцца дзве дзяржаўныя мовы Рэспублікі Беларусь: руская і беларуская. Мова навучання і выхавання ва ўстанове адукацыі вызначаецца заснавальнікам. Права грамадзян на выбар навучання і выхавання на адной з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь забяспечваецца развіццём сеткі ўстаноў адукацыі (класаў, груп) з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання.

  Аддзел адукацыі, спорту і турызму адміністрацыі Кастычніцкага раёна г. Гродна вывучае запыт бацькоў на адкрыццё групп дзяцей дашкольнага ўзросту з беларускай мовай навучання і выхавання.

   

   

   

   

   

  Па пытаннях навучання і выхавання на беларускай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі прапануем тэлефанаваць галоўнаму спецыялісту аддзела адукацыі, спорту і турызму адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна  па тэлефоне 39 82 56.

  Запрашаем, калі ласка, у беларускамоўную групу!

   

  Сеть учреждений дошкольного образования Октябрьского района г.Гродно

  В районе функционирует 53 учреждение дошкольного образования.

  Из них:

  4 дошкольных центра развития ребёнка:

  «Дошкольный центр развития ребёнка № 30 г.Гродно» (ул. Поповича, 22),

  «Дошкольный центр развития ребёнка № 58 г.Гродно» (пр.Купалы, 52),

  «Дошкольный центр развития ребёнка № 97 г.Гродно» (ул.Кабяка,6),

  «Дошкольный центр развития ребёнка № 98 г.Гродно» (пр.Купалы, 76);

  2 специальных учреждения дошкольного образования:

  «Специальный ясли-сад № 5 г.Гродно» (пр.Клецкова, 86) «Специальный детский сад № 19 г.Гродно» (ул.Гагарина, 17)

  Одно санаторное учреждение дошкольного образования:

  «Санаторный ясли-сад № 95 г.Гродно» (пр.Клецкова, 100).

   

  Определение детей в учреждения дошкольного образования Октябрьского района г. Гродно.

   

  Определение детей в учреждения дошкольного образования района осуществляется с учётом даты постановки ребёнка на учёт в службе «Одно окно» района. 

  Постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования, осуществляется службой «Одно окно» администрации Октябрьского района г. Гродно.

   

  Служба расположена в здании администрации по адресу:

  г. Гродно, ул. Гагарина, 18/2, тел. +375(152)490700; +375(152)490699.

   

  Время работы службы:

  Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8.00 до 18.00 (без перерыва на обед);

  Среда: с 08 до 20.00;

  Суббота: с 9.00 до 13.00;

  Выходной день: воскресенье.

   

  Документы, предоставляемые гражданином для осуществления административной процедуры 6.6. Постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования:

  паспорт одного из родителей или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребёнка;

  свидетельство о рождении ребенка (при его наличии – для детей, являющихся несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без гражданства, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь). 

  Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры — бесплатно.

  Максимальный срок осуществления административной процедуры — в день обращения.

  Срок действия выписки из решения, выдаваемой при осуществлении административной процедуры — до получения направления в учреждение образования. 

  Обращаем внимание: постановка детей на учет для получения дошкольного образования осуществляется круглогодично в специально отведенные для этого дни и время, определенные местным исполнительным и распорядительным органом или уполномоченным органом.

  Отсутствие у родителей (законных представителей) регистрации по месту жительства не может являться основанием для отказа в постановке на учет детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования.

  Одновременно можно поставить на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение дошкольного образования в Октябрьском и Ленинском районе г. Гродно.

  Комплектование дошкольных учреждений Октябрьского района г. Гродно

  Комплектование групп в дошкольных учреждениях воспитанниками проводится ежегодно на начало учебного года (1 сентября). При наличии свободных мест ребенок может быть зачислен в учреждение дошкольного образования в течение учебного года.

  Места детям в конкретных учреждениях образования предоставляются по номеру учета в электронной базе отдела образования, при наличии в них свободных мест. В случае отсутствия мест в учреждении образования, в которое родители (законные представителей) хотят определить ребенка, ребенок с их согласия направляется в иное учреждение образования, в котором имеется свободное место.

  Согласно действующему в Республике Беларусь законодательству учреждения дошкольного образования не закреплены по территориальному признаку, в результате чего место для ребенка может быть предоставлено в любом учреждении дошкольного образования при наличии свободных мест.

  Приём лица для получения дошкольного образования осуществляется на основании заявления законного представителя воспитанника и медицинских документов о состоянии здоровья, при зачислении в санаторную группу необходимо наличие заключения врачебно-консультационной комиссии, при зачислении в специальную группу – заключения Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

  Информацию о результатах комплектования учреждений дошкольного образования района можно получить в приёмное время по адресу: ул. Титова, 9 и по телефону 39-82-56, 39-82-51.

   

  Приёмное время:

  Среда с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

  3-й четверг месяца с 14.00 до 20.00

   

  Информация о наличии свободных мест в учреждениях дошкольного образования Октябрьского района г. Гродно на  08.06.2022  [17,39 Kb] (cкачиваний: 570)

   

  Интерактивная карта учреждений дошкольного образования Октябрьского района г.Гродно

   

   

  Информация об учреждениях дошкольного образования района

   

  № УДО

  Год

  постройки

  Кол-во групп

  Кол-во специальных, санаторных,

  интегрированных групп

  Поселок Южный

  4

  1993

  4

  -

  75

  1981

  6

  -

  Микрорайон Вишневец

  97

  1990

  13

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  99

  1992

  14

  1 группа для детей с 6 до 7 лет

  100

  2009

  13

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  2 интегрированные группы

  102

  2010

  10

   

  103

  2012

  13

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

  108

  2016

  15

  2 группы кратковременного пребывания

  2  группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

   

  Микрорайон улиц Пролетарская-Щорса,

  32

  1965

  11

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи,

  1 группа для детей с трудностями в обучении

  57

  1973

  12

  1 санаторная группа,

  2 - группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  80

  1982

  12

   

  92

  1988

  12

   

   

  Микрорайон улиц Захарова - Лидская

  38

  1968

  9

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  63

  1979

  12

  3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

   

  Микрорайон Принеманский

  5

  1993

  14

  14 специальных групп для детей с особенностями психофизического развития

  58

  1978

  10

  3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  69

  1980

  11

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  70

  1980

  12

  2  группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  71

  1981

  11

  3  группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  74

  1981

  12

   

  82

  1986

  13

  2 группы для детей с 6 до 7 лет

  1  группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  84

  1986

  13

  3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1 интегрированная группа

  1 группа второго раннего возраста

  86

  1987

  11

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  87

  1987

  12

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  90

  1987

  11

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  91

  1987

  12

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  95

  1989

  12

  12 санаторных  групп для детей часто и длительно болеющих

  98

  1990

  12

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  105

  1982

  11

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1интегрированная группа

  1 санаторная группа для детей с пищевой аллергией

  2 группы для детей с 6 до 7 лет

   

  Микрорайон улиц  Л.Чайкиной, - О.Соломовой

  46

  1971

  12

  4 санаторные группы для детей с пищевой аллергией

  1  группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  47

  1972

  11

  3 санаторные группы для детей часто и длительно болеющих,

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1 первый класс ГУО «Гимназия № 3 г. Гродно»

  53

  1975

  10

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 1интегрированная группа

  1 первый класс ГУО «Гимназия № 3 г. Гродно»

  68

  1981

  12

  3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

   

  Микрорайон Фолюш

  20

  1984

  11

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1 группа для детей с 6 до 7 лет

  27

  1985

  11

   

  65

  1979

  12

  3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1 группа для детей с ранним детским аутизмом

  66

  1980

  12

  3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  88

  1987

  13

  1  группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

  Микрорайон улиц Гагарина-Советских пограничников

  19

  1953

  4

  4 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  22

  1962

  8

   

  23

  1963

  11

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1 группа для детей с 6 до 7 лет

  1 группа второго раннего возраста (с 1 года до 2 лет)

  44

  1972

  11

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  1 интегрированная группа 

  1 группа второго раннего возраста (с 1 года до 2 лет)

   

  Микрорайон улицы Поповича

  30

  1964

  11

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи,

  2 группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

  31

  1965

  6

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  41

  1969

  10

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  35

  1965

  5

  4 интегрированные группы

   

  Микрорайон улицы Суворова

  42

  1970

  11

  1 группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи

   

  Поселок Фабричный

  76

  1968

  3

   

   

  Микрорайон Ольшанка

  106

  2013

  15

  2 группы кратковременного пребывания

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  107

  2014

  14

  1 группа кратковременного пребывания

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  109

  2017

  14

  1 группа кратковременного пребывания

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

  110

  2018

  15

  2 группы кратковременного пребывания

  2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  скачать софт